miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 9147 ha
Intravilan: 359 ha
Extravilan: 8788 ha
Populatie: 3452
Gospodarii: 1554
Nr. locuinte: 1390
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Legumicultură
Activitati economice principale:
Comerţ
Obiective turistice:
Locuri de agrement şi distracţie
Pescuit sportiv pe cele 120 ha
Biserica din lemn din satul Tomulesti
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri pentru concesionare
Vânzarea terenurilor din proprietatea privată a comunei
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă
Reabilitare căi de acces